PRIO Geografi 7-9 Sanoma Utbildning

6120

SO för lärare 1-3 Hem - Gleerups

Från nya kursplanen och kunskapskraven (Lgr11) Det centrala innehåll vi främst kommer att arbeta med är: Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider och från Sverige. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets­ och livsfrågor. Att förstå, tolka och analysera texter. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och Du når de 6 olika styckena genom att klicka upp "rullgardinen" i menyn ovan: Centralt innehåll. Via menyn når du stöd- och kringmaterial som t.ex. förklaringar, ordlistor, info om mellanbetyg, film- och sajtförslag samt QR-kod till denna sajt.

So centralt innehåll

  1. Maria sörensson insta
  2. Uhaul orosi ca
  3. Melankoli betyder
  4. News pokemon go

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer. Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden. SO-ämnenas syftesskrivningar och det centrala innehållet i kurs-planerna för årskurs 4–6. För att ge en överblick visas här vilka delar av det centrala innehållet som ehandlas i årskurs 4, i vilka b kapitel dessa återfinns samt vilka delar som väntar i de kommande årskurserna. Centralt innehåll: Ämnesintegrerat arbetsområde?

Skolverket - Minoritet.se

Det går dock inte att säga att alla elever i fritidshemmet har rätt att möta allt inne ­ håll i undervisningen, eftersom olika elever deltar i verksamheten under olika lång tid. Centralt innehåll Att lyssna på och läsa skapelsebeättelser från runt om i världen. Att skriva en egen fiktiv (påhittad) berättelse. Att utveckla sin förmåga att sammanfatta en vetenskaplig uppsats i ett inledande abstract på engelska.

Tappet för Stockholms hotell: över 60 procent färre bokningar

So centralt innehåll

Sexualitet, könsroller och jämställdhet. Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället. Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige.

Religioner och andra livsåskådningar • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för  Under varje rubrik i det centrala innehållet finns en rad olika moment och i den här boken får läraren hjälp att bena ut vad dessa innebär och hur de kan behandlas  So - centralt innehåll dåtid, nutid och framtid.
Lindrig koncentrisk hypertrofi

So centralt innehåll

Kunskapskrav Lgr 11. Hela året. Att leva tillsammans. Årets högtider. Aktuella händelser.

Den är gjord i Powerpoint och delad i det formatet.
Vad skrämmer bort fåglar

miljonprogrammen stockholm
flydde från sodom
morgana bosman
phoenix zoo
operativ analytiker polisen
delgivningskvitto kronofogden betalningsanmärkning

SO för lärare 1-3 - Smakprov

Lättare att utgå därifrån. Landskapsblomma, flagga, största orterna, kändisar (t ex Zlatan), fotbollslag eller andra idrotter  Rubrik för centralt innehåll i aktuell kursplan. Citerat ur centralt innehåll. Kan kopplas konkret tll det aktuella ämnesområdet genom: At leva tllsammans. (SO). Svenska 3 har jag gått ännu längre med att förtydliga och förenkla innehållet.