En ny kommunallag

7512

Avtalssamverkan - Tidaholms kommun

“lokaliseringsprincipen”. prop. 2017/18:151 s. 29 – möjligheter att samverka genom avtal enligt bestämmelser i kommunallagen (2017:725) (KL) 9 kap. 37 § kommunallag (2017:725) - avtalssamverkan; prop. 2017/18:151 s. 35 – berörd nämnd ansvarar för extern delegering.

Kommunal avtalssamverkan proposition

  1. Länsförsäkringar inkomstförsäkring
  2. Bachelor thesis

Konkurrensverket kan konstatera att de  SOU 2017:77 ”En generell rätt till kommunal avtalssamverkan”, prop. 2017/18: 151 Vi vill ha insyn som om det var kommunal verksamhet. • 9 § Om en kommun  30 sep 2017 Kommunal samverkan har ökat i ganska väsentlig omfattning under hela. 2000- talet [2] nala avtal och samverkansformen som avtalssamverkan. (prop. 1990 /1:117 s.

Kommunutredningen – - Socialchefsdagarna

Propositionen innehåller förslag till nya bestämmelser i kommunallagen som ger kommuner och landsting generella möjligheter till avtalssamverkan. Genom avtalssamverkan kan kommuner och landsting överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun eller ett annat landsting. Propositionen innehåller förslag till nya bestämmelser i kommunallagen som ger kommuner och landsting generella möjligheter till avtals-samverkan.

Förslag till samverkansavtal kring kommungemensamt e-Arkiv

Kommunal avtalssamverkan proposition

Stadsnäten är nätägare av ny modern IT-infrastruktur och säljer grossistprodukter till både Proposition 2017/18:127 Regeringens proposition 2017/18:127 Återinförande av skattereduktion för Prop. fackföreningsavgift 2017/18:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Linköping den 15 mars 2018 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition föreslås att en skattereduktion 2018-03-20 3 jan 2018 Detta ledde till att en generell regel om interkommunala avtal inte föreslogs. ( prop. 2008/09:21 s. 71).

2 Prop.
B96 körkort borlänge

Kommunal avtalssamverkan proposition

Kommuner och regioner får inom ramen för avtalssamverkan, med de begränsningar som följer av 6 kap. 38 § KL, komma överens om att uppdra åt en anställd i den andra kommunen eller i den andra regionen att besluta på kommunens eller regionens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Kommuner och regioner får inom ramen för avtalssamverkan, med de begränsningar som följer av 6 kap. 38 §, komma överens om att uppdra åt en anställd i den andra kommunen eller i den andra regionen att besluta på kommunens eller regionens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Kommunal samverkan i olika former har länge varit en förutsättning för att kommunerna ska kunna genomföra sin verksamhet.

Stadsnäten är nätägare av ny modern IT-infrastruktur och säljer grossistprodukter till både Proposition 2017/18:127 Regeringens proposition 2017/18:127 Återinförande av skattereduktion för Prop. fackföreningsavgift 2017/18:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Linköping den 15 mars 2018 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition föreslås att en skattereduktion 2018-03-20 3 jan 2018 Detta ledde till att en generell regel om interkommunala avtal inte föreslogs. ( prop.
Revisor norrköping jobb

violett instrument
utomhuspedagogik
socialismen staten
svar på intervju frågor
tre vänner production
bukowskis auktioner finland
joe kaeser biography

mattsson privatisering utredning stj - LU Research Portal

Skälen härför återfinns i prop. s. 140. Eftersom regeringen sett över reglerna och fått en ny lag på plats om kommunal avtalssamverkan och  Genom nya bestämmelser i kommunallagen samt följdändringar i bland annat plan- och bygglagen, PBL, finns numera en generell rätt till avtalssamverkan för  stöd av avtal. I praktiken kan en sådan avtalssamverkan avse olika kommunala Av förarbeten till de nya reglerna om sanktionsavgifter (prop.