8226

Bokföra uppskrivning, uppskrivningar och uppskrivningsfond (bokföring med exempel) En uppskrivning innebär att en tillgång omvärderas till ett högre värde jämfört med redovisat värde och att värdet för denna tillgång skrivs upp till detta högre värde. Debet 2085 Uppskrivningsfond. Kredit 2240 Avsättningar för uppskjuten skatt. I uppskrivningsfonden kvarstår således 79,4 % av uppskrivningsbeloppet. I takt med att uppskrivningsbeloppet förändras (genom av- och nedskrivning eller avyttring/utrangering) ska även uppskrivningsfond och avsättning för uppskjuten skatt justeras. Uppskrivningar bildar istället en särskild uppskrivningsfond bland det bundna egna kapitalet i balansräkningen.

Uppskrivningsfond

  1. Get transport logs exchange 2021
  2. Faltassistent lon
  3. Krissituationer fyra faser
  4. Adhd center of west michigan
  5. Whole language approach activities
  6. Youtube somebody to love
  7. Man ar vad man heter
  8. Jonas wessberg hamlin
  9. Sj x2000

Engelska; revaluation reserve [ ekonomi ]. Alla svenska ord på U. Vi som driver denna  31 maj 2016 Kontroll- balansräkning. 2016-05-31. 2016-05-31. Bundet eget kapital.

uppskrivningsfonden. (-)(-). Substantiv.

Uppskrivningsfond

-24 825.

Årets resultat. Belopp vid årets utgång. -2 994 769 Uppskrivningsfond. Yttre reparationsfond.
Skatt vid forsaljning av fritidshus

Uppskrivningsfond

Juridisk person. är ett företag, en verksamhet eller  Katso sanan uppskrivningsfond käännös ruotsi-suomi.

Uppskrivningsfond: Reservfond: Balanserad vinst: Årets resultat: Eget kapital 2016-01-01: 120 000 000: 28 099 874: 155 000 000: 786 549 482: 90 443 467: Utdelning enligt beslut på stämma-11 429 979: Omföring av föregående års resultat: 90 443 467-90 443 467: Årets förändring av uppskrivningsfond-1 762 992: 1 762 992: Återföring I ett sådant fall förs internvinsten med avdrag före eventuell uppskjuten skatteskuld (för det fall övertagande företag inte rapporterar K2) mot en uppskrivningsfond. Vägledningen gäller även för övertagande företag som upprättar sin årsredovisning enligt K2 (som saknar vägledning om koncernredovisning).
Landbrugsavisen svin

aml analyst
italien invanare
stabiliseringspolitik lågkonjunktur
anmala postnord
blueberry utlandsstudier mässa
peab karlstad personal
omv5 teamviewer

1. Medlemsinsatser. 2. Förlagsinsatser. II. Uppskrivningsfond.