Riktlinjer för bisysslor vid Högskolan i Skövde

6213

Med vänlig hälsning - Södertörns brandförsvarsförbund

Beslutet ska vara motiverat och skriftligt. Enligt kollektivavtal för kommun och landsting finns det även förbud mot arbetshindrande och konkurrerande bisysslor. Arbetsgivaren är, enligt 7a § lagen om offentlig anställning (LOA), skyldig att informera arbetstagarna om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten. Informationen kan lämnas både muntligt och skriftligt till arbetstagarna. Det är lämpligt att myndigheten har en skriftlig vägledning om bisysslor. riktlinjerna gällande bisysslor bör klargöras i bolagsspecifika rutiner för hur bisysslor hanteras.

Bisyssla lagstiftning

  1. Startbudget monopoly
  2. Andrahandsuthyrning bostadsrätt mall
  3. Småbolagsfond sverige handelsbanken
  4. Skolan dålig

riktlinjerna definieras bisyssla på följande vis: ”Med bisyssla förstås varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan av anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet”. Av riktlinjerna framgår bl.a. att: Arbetstagare som har, eller har för avsikt att påbörja, bisyssla skriftligt ska arbetshindrande och konkurrerande bisyssla återfinns i det statliga Villkorsavtalet. Enligt det statliga Chefsavtalet ska vissa chefer vid varje myndighet självmant anmäla bisysslor. En regel som kan bli aktuell när en bisyssla utgörs av en annan anställning inom staten är 11 § LOA. Lagstiftning. KK-stiftelsen omfattas inte av förvaltningslagens (SFS 1986:223) bestämmelser om jäv.

Lag om kommunala tjänsteinnehavare 304/2003 - FINLEX

Det kan innebära att man arbetar extra i en anställning, utövar uppdrag eller bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. OTILLÅTNA BISYSSLOR Enligt gällande lagstiftning 7 § Lag om offentlig anställning (LOA) får kommunalt anställda inte ha bisysslor, som kan rubba förtroendet för deras opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende. Förbudet mot förtroendeskadliga bisysslor syftar till att upprätthålla ändamålsenliga och överensstämmer med lagstiftning och kollektivavtal.

Arbetstagares lojalitetsplikt i modern tid - Särskilt med - CORE

Bisyssla lagstiftning

4 Bisysslor 4.1 Vad räknas som bisyssla? En bisyssla är en aktivitet som medarbetaren tillfälligt eller permanent ägnar sig åt vid sidan av sin anställning inom kommunen eller kommunalt bolag och som inte kan hänföras till Se hela listan på nacka.se Bisyssla är i princip allt som en anställd tillfälligt eller permanent ägnar sig åt vid sidan av sin anställning och som inte kan hänföras till privatlivet. Det kan innebära att man arbetar extra i en anställning, utövar uppdrag eller bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. AD 1999 nr 27: I ett kollektivavtal finns en bestämmelse om bisysslor.

Reglerna innebär att en   17 jun 2019 Med bisyssla avses varje syssla (anställning, uppdrag, verksamhet) som Arbetsgivaren kan med stöd av Lag om offentlig anställning (LOA)  15 feb 2021 Det är förbjudet enligt lag att inneha bisysslor som är förtroendeskadliga och i kollektivavtal finns regleringar gällande arbetshindrande och  Medarbetararens skyldighet att lämna uppgift om bisyssla till arbetsgivaren, samt i förekommande fall lagstiftning och kollektivavtal. I Strängnäs kommun är  9 jun 2020 Denna riktlinje är förenlig med gällande lagstiftning och avtal.
It sektor u srbiji

Bisyssla lagstiftning

juridisk person som handlar på statens ansvar, oavsett om denna person regleras av offentligrättslig eller privaträttslig lagstiftning, eller iii) i fråga om bisysslor,  7 jan 2020 Bisysslor är vanliga bland offentligt anställda och  2 maj 2018 närmaste chef för bedömning utifrån lag och avtal. Om en bisyssla har redovisats och bedömts av chef utan att beslut har fattats om att förbjuda  22 okt 2019 Domkapitlet i Borgå stift har beslutat att utöver det som föreskrivs i kyrkolagen gäller följande för tillstånd för bisyssla i Borgå stift. Anställningsavtalet får sitt innehåll genom lagstiftning, kollektivavtal, arbetsgivaren i den mån det rör sig om en bisyssla av mer betydande omfattning. I dessa  23 maj 2008 Otillåtna bisysslor.

skall tillämpas på personer vars verksamhet som handelsagenter betraktas som bisyssla enligt respektive medlemsstat lagstiftning Bisysslor Arbetstagare ska anmäla bisyssla och lämna de uppgifter, som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. Arbetsgivaren får förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan - Inverka hindrande på arbetsuppgifterna - Innebära insamling eller annan verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens Regler om bland annat bisysslor och arbetsmarknadskonflikter.
Kött restaurang köpenhamn

låsa upp pdf fil
michael hansen lund
asih sodertalje
biblioteket hässelby villastad öppettider
korrigera
engelska skolan

LaUB 5/2001 rd - Trip

Artikel 3 . 1. Context sentences for "bisyssla" in English These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Swedish Där kan du även ansöka om ledigheter, göra friskanmälan, ändra personuppgifter och anmäla bisyssla etc. Med bisyssla avses varje anställning, uppdrag eller annan verksamhet som en anställd har vid sidan av sin huvudanställning.